Vyberte si spoločnosť, ktorá vám vyhovuje

Registrovať alebo neregistrovať sa na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Rozhodnutie je na vás. V niektorých vymedzených prípadoch je registrácia povinná a vyplýva zo zákona, ktorý platí v našej krajine. V ostatných prípadoch je voľba na konateľovi a spoločníkoch spoločnosti. Ideálnym riešením je vyhnutie sa jednotlivým náležitostiam, ktoré sa spájajú s registráciou, vyplňovaním a dokladaním jednotlivých formulárov a dokumentov ako aj s čakacou dobou. Ak chcete ušetriť energiu a čas, ktorá je potrebná pri zakladaní spoločností, môžete zvoliť iný postup.

služby sprostredkovateľskej spoločnosti

Zaujíma vás aký? Môžete si kúpiť už založenú spoločnosť, ktorá je do niekoľkých pracovných dní pripravená na štart v podnikaní. Znie vám to lákavo a pýtate sa, čo môžete urobiť pre takýto rýchly a úspešný štart do vášho vysnívaného biznisu? Vyberiete si spoločnosť, o ktorú máte reálny záujem z našej aktuálnej ponuky spoločností, ktoré sú určené na predaj. Ak potrebujete ďalšie doplnkové informácie o už existujúcej spoločnosti ako aj o celom postupe a procese, radi vám ich poskytneme. Po odsúhlasení záujmu o konkrétnu spoločnosť môžeme pristúpiť k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy.

fascinujúci svet biznisu

V priebehu dvoch až troch dní obdržíte potvrdenie o zápise do obchodného registra, ktoré vás uistí v tom, že môžete vykonávať jednotlivé činnosti v spoločnosti vo vašom mene, že spoločnosť je vo vašej kompetencii a vy ste sa dostali do fázy začiatku vášho podnikania. Predaj formy platca dph je spoločnosť určená na podnikanie so všetkým potrebným. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje určitými špecifickými znakmi ako je počet spoločníkov, výška základného imania a podobne. Spoločnosti je pridelený názov, sídlo, predmet alebo predmety podnikania, ktoré môžete zmeniť a pred zápisom do obchodného registra prispôsobiť vlastným požiadavkám. Následne vám už nič nebráni vo vašich podnikateľských aktivitách bez ohľadu na to, v akom odvetví ste sa rozhodli podnikať. Naša spoločnosť poskytuje aj poradenstvo v podnikaní pre začínajúce, ale aj rozbehnuté spoločnosti, ktoré takúto pomoc potrebujú.