Kúpa spoločnosti s ručením obmedzeným vám ušetrí čas

Niektoré podnikateľské príležitosti, a nie je ich málo, si žiadajú relatívne rýchlu akciu, nevyplatí sa príliš dlho čakať, ako sa vyvinú. Tvrdenie „čas sú peniaze“ je vám všetkým dobre známe a určite ho musel vymyslieť nejaký obchodník, pre ktorého bolo podnikanie jeho živobytím a len jeho šikovnosť rozhodovala, aké vysoké bude dosahovať príjmy. A čo sa radí k najväčším časovým prekážkam súčasných podnikateľov a primárne tých, ktorí chcú s určitou formou obchodu eštelen začať?

Je to práve potreba založiť si firmu a všetko s tým spojené, primárne ide o to, zapísať túto firmu do Obchodného registra SR, následne ju však treba napríklad aj zaregistrovať na daňovom úrade.

Podnikanie, štart

Pretože až s touto, resp. pod touto obchodnou spoločnosťou potom môžu právne vykonávať obchodné aktivity. Teda budú konateľom v tejto spoločnosti v prípade, ak vravíme o obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je na Slovensku tým najčastejším obchodným (podnikateľským) subjektom.

  • Pri jej zakladaní je však potrebné zložiť, resp. splatiť základné imanie. Nejde teda čisto len o časovú, ale tiež o finančnú záťaž.

Aj napriek tomu v prípade eseročiek vravíme o tej najviac praktickej forme podnikania, a to predovšetkým z dôvodu, že táto sa dá ľahko získať. Predaj sro prebehne prevodom jej obchodného podielu na nového konateľa.

  • Aj toto je dôvod, prečo sa v ponuke firiem na predaj najčastejšie stretávame práve s eseročkami.

Podnikanie, plán

Čo je ale následne o výhodách kúpy tejto podnikateľskej formy dobré vedieť, to je fakt, že spoločnosti sú pripravené na okamžitý prevod a nový konateľ s nimi môže začať podnikať v čo najkratšom čase. Sú totiž pre neho pripravené.

  • To znamená, že sú zapísané v Obchodnom registri (majú pridelené IČO), sú zaregistrované pre daň z príjmu ( pridelené DIČ) a bolo pri nich splatené základné imanie.