Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Rozhodli ste sa začať podnikať a zvolili ste si spoločnosť s ručením obmedzeným? Priblížime si postup založenia sro – spoločnosti s ručením obmedzeným. Pripravte sa, že ide o proces plný byrokratických procesov, podávanie žiadostí a podobne. Čo asi nikto nemá veľmi rád. V prvom rade si musíte zvoliť obchodné meno. Dostatočne starostlivo, nakoľko je to predsa len názov vašej spoločnosti, ktorý padne do oka klientovi ako prvý. Aj voľba mena má svoje pravidlá. Nemôže sa zhodovať a ani byť zameniteľné s menom iného podnikateľského subjektu. Ďalej si zvolíte miesto vášho pôsobenia, to znamená zvolíte si sídlo spoločnosti.

notárske úkony

Ako prvé z papierových podkladov musíte vypracovať a podpísať zakladateľský dokument, ktorý je buď zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva v závislosti od počtu spoločníkov. Jej náležitosti, ktoré musí obsahovať ľahko nájdete na internete, prípadne aj vzor. Ďalším potrebným dokumentom je vyhlásenie správcu vkladu, ktorým dosvedčíte, že ste zložili vklad potrebný na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade ak si svoje sídlo zvolíte v priestoroch prenajatých, tak súhlas vlastníka so zriadením sídla spoločnosti je ďalší potrebný úkon. Neodmysliteľnou a asi najdôležitejšou súčasťou je živnostenské oprávnenie, ktoré vám vydá okresný úrad.

úrad

Poznáme voľné a viazané živnosti. Od toho sa odvíja aj poplatok za ich registráciu. Ďalšou vašou zastávkou budú sociálna poisťovňa a daňový úrad pre vydanie súhlasu správcu dane a preverenie exekúcií. Dôležitou inštitúciou je príslušný Obchodný register, ktorý vašu spoločnosť zaeviduje. S takýmto rozhodnutím pokračujete na daňový úrad pre vašu daňovú registráciu. V dnešnej dobe je už povinnou súčasťou aj aktivácia elektronickej schránky zriadenej štátom, pomocou ktorej s vami komunikuje už mnoho štátnych inštitúcií. Veľmi stručne proces zakladania spoločnosti spočíva vo vymenovanom postupe. Veľkou výhodou v dnešných dňoch je možnosť mnohých úkonov uskutočniť elektronicky. Avšak je mnoho spoločností na trhu, ktorí ponúkajú založenie spoločnosti pre vás za vás. Za poplatok približne od 90 – 150 euro prevezmú tieto úkony za vás a už do 48 hodín môžete mať svoju spoločnosť založenú.