Predaj firmy

Firmy na predaj nájdete v našej databáze firiem s príslušnými názvami a inými náležitosťami, ktorými sa vyznačujú. Jednotlivé údaje môžete pred tým, ako sa daná spoločnosť stane právoplatne vašou, zmeniť a prispôsobiť vašim požiadavkám a predstavám. Po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a splnení určitých skutočností, ktoré ukladá samotný zákon našej krajiny, nastáva zápis spoločnosti do Obchodného registra. Dňom zápisu do Obchodného registra sa spoločnosť dostáva do vašich rúk, do vašej zodpovednosti a následne vy môžete začať pod názvom a v mene vašej spoločnosti, podnikateľské aktivity. Rozbehnete podnikanie, ktoré ste si snívali a po ktorom ste vždy túžili. Nastal čas a doba splnených prianí.

stretnutie podnikateľov

Zápisu do obchodného registra predchádza rada požadovaných úkonov, kde patrí vybavovanie. Pripravovanie zmlúv, dokumentov a písomností. Komunikácia s úradmi a inštitúciami a to osobná alebo formou online. Naša sprostredkovateľská firma všetko samozrejme vykoná za vás a dotiahne do úspešného konca. Tím odborníkov a profesionálov s dlhoročnou praxou v danej oblasti vám ušetrí čas a energiu a zaručí vašu spokojnosť súvisiacu s kúpou vašej spoločnosti.

podnikateľský plán

Firmy na predaj s dph https://41business.com/predaj-ready-made predstavujú kompletné informácie k danej téme. Ak k ste sa z patričných dôvodov rozhodli pre kúpu firmy, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, vyberte si z našej ponuky. Prinesie vám to značné výhody a plusy pri obchodovaní s inými spoločnosťami, ktoré sú tiež registrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty. Zaplatenú daň pri nákupe si budete môcť zohľadniť v odpočítateľných položkách v daňovom výkaze. Niektoré spoločnosti sú povinné platiť tento typ dane, iné sa zase pre daný úkon rozhodnú dobrovoľne.

Pri výbere spoločnosti, o ktorú máte záujem, nás informujte, vyplnením objednávkového nezáväzného formulára. Následne vám dodáme ďalší potrebný postup, ktorý pozostáva z niekoľkých základných krokov.