Jak na predaj firmy?

Ready-made spoločnosti sú vynikajúcim riešením pre tých, ktorí chcú začať podnikať rýchlo a bez zbytočného čakania. Je to tiež výhodné pre tých, ktorí chcú mať kontrolu nad spoločnosťou s históriou, pretože ich spoločnosti môžu mať už existujúcu históriu podnikania a zákazníkov. Ready-made spoločnosti poskytujú viacero možností pre klientov, ako napríklad platiteľov DPH alebo neplatiteľov DPH a rôzne druhy obchodných spoločností. Tieto možnosti umožňujú klientovi vybrať si spoločnosť, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Výhodou spoločností je, že sú zapísané v obchodnom registri s prideleným IČO a registrované pre daň z príjmov s prideleným DIČ.

prodej firmy

Tieto registrácie umožňujú spoločnosti podnikať legálne a platiť dane. Ready-made spoločnosti sú vybavené zmluvnou garanciou, že nemajú žiadne záväzky, čo znamená, že klient si môže byť istý, že kupuje spoločnosť bez akýchkoľvek dlhov alebo záväzkov. Dokumenty sú tiež pripravené advokátom, čo znamená, že sú kompletné a legálne. Klient môže podpísať dokumenty a okamžite s vedením podniku. Je to celosvetový jav, ktorý sa praktizuje aj na Slovensku, kde sú najviac populárne predaj ready-made spoločností v Bratislave a Banskej Bystrici.

podpis smlouvy

Kúpa týchto spoločností zahŕňa všetky potrebné dokumenty a zmeny, ktoré sú potrebné pre okamžité podnikanie. Tieto zahŕňajú zmenu vlastníka, sídla, obchodného mena, rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania, úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy, zmluvu o prevode obchodného podielu a súdny poplatok za zápis zmien v obchodnom registri. V skratke, ready-made spoločnosti od ONE FOR BUSINESS sú výhodným riešením pre tých, ktorí chcú rýchlo začať podnikať a bez zbytočného čakania, sú vybavené registráciami a garanciami, poskytujú rôzne možnosti pre klientov a sú pripravené na okamžité podnikanie a firmy na predaj.