Člensto - Prihláška klubu!

Súhlasím s nasledovným:

Každý klub sa skladá z min. 3 členov, ktorí uhrádzajú ročný poplatok 15€ do klubu. Klubu zostáva 10€.

Pri registrácii klubu do SSNKF alebo zmene stanov, je potrebné predložiť aj kópie stanov klubu.

Ročné klubové členské sa skladá z dvoch súm:

Poplatok klubu vo výške 50 €

Poplatok za každého člena klubu vo výške 5 €

 

Úhrady prevádzať bankovým prevodom na číslo účtu: 4007961320/7500 pri jasnom udaní platiteľa (názov klubu).

Formulár:

Informácie o klube:
informácie o predesovi: