Členstvo - Buďte jedným z nás!
Prihláška do SSNKF pre jednotlivca
jednotlivec
bez omedzenia
Registračný poplatok 15 €
Prihláška do SSNKF pre klub
klub
1 rok
Poplatok klubu 50 €
Poplatok za každého člena klubu 5 €
Všeobecná odhláška z SSNKF
odhláška
bez omedzenia